1. Upoważnienie do odbioru dziecka
 2.  Ogólne warunki ubezpieczenia