1. Pierwsze dni w żłobku - POBIERZ

2. Ankieta informacyjna o dziecku - POBIERZ

3. Upoważnienie do odbioru dziecka - POBIERZ

4. Wyprawka dziecka i ważne dokumenty - POBIERZ

5. Co robimy w żłobku - POBIERZ

6. Zgoda na wizerunek - POBIERZ

7. Zgoda na wycieczki - POBIERZ

8. Zgoda na obserwację - POBIERZ

9. Oświadczenie dla dzieci nowoprzyjętych- POBIERZ

10. Oświadczenie dla dzieci uczęszczających do żłobka - POBIERZ

 

Klauzule Informacyjne:

1. Klauzula informacyjna do umowy z rodzicami - POBIERZ

2. Klauzula informacyjna do Zgody na wizerunek - POBIERZ

3. Klauzula informacyjna - Zgoda na stan zdrowia, wycieczki - POBIERZ

4. Klauzula informacyjna - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - POBIERZ

5. Klauzula informacyjna - Zgoda na obserwację - POBIERZ