1 - Ważne informacje:

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/2019-nCoV-infografiki-PL-05.02.20r.-ca%C5%82o%C5%9B%C4%87-IPS.pdf

2 - Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

 

Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowaną PROCEDURĄ COVID-19 obowiązującą od 1 września 2020 roku.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń.

Procedura COVID-19 (IV aktualizacja) 31.08.2020 rok oraz poszczególne załączniki

1. Procedura bezpiecznego przebywania dzieci w Miejskim Żłobku "Kraina Maluszka" w Knurowie

2. Oświadczenie rodzica

3. Deklaracja rodzica