STYCZEŃ 2023

ROZWÓJ SPOŁECZNY

ROZWÓJ RUCHOWY I UMUZYKALIAJĄCY

* kształtowanie umiejętności społecznych- porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi

w grupie, zgodnego funkcjonowania podczas zabaw, reagowanie na polecenia opiekuna

* prowokowanie do wykonywanie określonych zadań, pomocy innym,

* kształtowanie czynności samoobsługowych- samodzielne rozbieranie się- ubieranie się,

* wdrażanie do utrzymania ładu i porządku na sali- prowokowanie do sprzątania zabawek, zasuwania krzesełek po odejściu od stołu

* kształtowanie nawyków higienicznych- samodzielne mycie i wycieranie rączek, korzystanie z nocnika/ toalety,

* poranna gimnastyka przy muzyce: Głowa, ramiona, kolana, pięty,

* zabawy umuzykalniające: rzucamy śnieżkami, tupu tup po śniegu. Babciu droga babciu

* zabawy ruchowe: muzyczne stop,

* zabawy integracyjne: wstawaj misiu, stoi różyczka

* zajęcia rytmiczne: wystukiwanie rytmu, reagowanie na instrumenty, gra na bębenku

 

 

ROZWÓJ MANIPULACYJNY

ROZWÓJ POZNAWCZY

* zabawy konstrukcyjne- budowanie wież

z klocków

*wykonywanie prac plastycznych zgodnych z tematem,

*zabawy manipulacyjne- sortery, układanki

 

 

*Skok w Nowy Rok-  zabawy przy muzyce

*Bal Karnawałowy- rozmowa z dziećmi na temat karnawału: czym jest, co się wtedy robi, jakie stroje ubieramy; poznawanie różnych form ekspresji oraz utrwalanie kolorów poprzez  zabawy kolorowymi chustkami i  dużą chustą animacyjną

*Babcia i Dziadek- kim jest babcia i dziadek- rozmowy na podstawie obrazków. Przygotowanie występu dla Babci i Dziadka. Wykonanie laurki dla Dziadków.

*Zimowa kraina wykonywanie zimowych obrazków, słuchanie zimowych opowiadań, wskazywanie zimy na obrazkach.

*Jestem samodzielny- wspieranie samodzielności. Zachęcanie do samodzielnego rozbierania się i ubierania, mycia rączek, zasuwania krzesełka, sprzątania po zabawie.