W skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wchodzą:

 

Przewodnicząca:

 

Zastępca przewodniczącej:

Sekretarz:

Skarbnik:

 

Komisja Rewizyjna:

 

 

Członkowie: