KOMUNIKAT

Planowana ilość wolnych miejsc do przyjęcia od 1 września 2024 roku – 65

Przy planowanych przyjęciach będą brane pod uwagę wnioski dzieci, które do 31 sierpnia br. spełnią kryterium wiekowe - ukończenie roku.

Na podstawie danych z dnia 30 kwietnia 2024 r. zostaną przygotowane listy dzieci wstępnie przyjętych do Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie od 1 września 2024 r. W celu wykonania niezbędnych czynności rekrutacyjnych w dniu 30 kwietnia br. zostanie zablokowany dostęp do systemu elektronicznego naboru.

Harmonogram na 2024 rok

06.05.2024 r. (poniedziałek)
Wygenerowanie z systemu listy dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka od 01.09.2024 r. (wnioski o statusie „zaakceptowany”).
07.05.2024 r. (wtorek) – godz. 8.00

Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w żłobku listy dzieci „wstępnie przyjętych” od 01.09.2024r. (nastąpi zmiana w systemie statusu wniosku z „zaakceptowany” na „wstępnie przyjęty”, potwierdzenie zmiany statusu zostanie automatycznie wysłane przez system na adres mailowy rodzica wskazany we wniosku).

07.05.2024 r. (wtorek) - 24.05.2024 r. (piątek)

Podpisywanie umów oraz składanie przez rodziców dzieci wstępnie przyjętych niezbędnych, aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, m.in. – potwierdzenie zatrudnienia, pobierania nauki, niepełnosprawności, wielodzietności itd. celem zawarcia umowy.


Ważne kroki:

  1. Kontakt z sekretariatem żłobka w celu odbioru 2 egzemplarzy umów oraz wniosku – do uzupełnienia przez rodziców, opiekunów prawnych
  2. Zwrot uzupełnionych i podpisanych umów, wniosku oraz wymaganych dokumentów do piątku 24.05.2024 r.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30
Wyjątek w środy: 08.05.2024 r. 15.05.2024 r. 22.05.2024 r.
sekretariat będzie czynny do 16.30

Umowy bez wymaganych dokumentów nie będą przyjmowane.
Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów przez żłobek oraz podpisaniu umów, nastąpi zmiana statusu wniosku z „wstępnie przyjęty” na „przyjęty (potwierdzenie zmiany statusu zostanie automatycznie wysłane przez system na adres mailowy rodzica wskazany we wniosku).
Termin spotkania organizacyjnego oraz plan adaptacji zostanie podany przy podpisywaniu umowy.
WAŻNE !!!
Przyjęcia w trakcie roku szkolnego są realizowane zgodnie z postanowieniami § 4 pkt. 13– 19 Regulamin zapisów elektronicznych do Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie.