KOMUNIKAT

Planowana ilość wolnych miejsc do przyjęcia od 1 września 2022 roku – 65

Przy planowanych przyjęciach będą brane pod uwagę wnioski dzieci, które do 31 sierpnia br. spełnią kryterium wiekowe - ukończenie roku.

Na podstawie danych z dnia 30 kwietnia 2022r. zostaną przygotowane listy dzieci wstępnie przyjętych do Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie
od 1 września 2022 r. Na czas rekrutacji zostanie zablokowany dostęp do systemu elektronicznego naboru.

Harmonogram na 2022 rok

09.05.2022 r. (poniedziałek)

Wygenerowanie z systemu listy dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka od 01.09.2022 r. (wnioski o statusie „zaakceptowany”).

10.05.2022 r. (wtorek) – godz.8.00

Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w żłobku listy dzieci „wstępnie przyjętych” od 01.09.2022 r. (nastąpi zmiana w systemie statusu wniosku z „zaakceptowany” na „wstępnie przyjęty”, potwierdzenie zmiany statusu zostanie automatycznie wysłane przez system na adres mailowy rodzica wskazany we wniosku).

10.05.2022 r. (wtorek) - 31.05.2021 r. (wtorek)

Składanie przez rodziców dzieci wstępnie przyjętych podpisanych Wniosków (wygenerowanych z systemu) oraz niezbędnych aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, m.in. – potwierdzenie zatrudnienia, pobierania nauki, niepełnosprawności wielodzietności itd. celem zawarcia umowy.

Wnioski bez wymaganych dokumentów nie będą przyjmowane.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z aktualnymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie przy ul. Wiosennej 1.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Wyjątek w środy: 11.05.2022 r. 18.05.2022 r. 25.05.2022 r. sekretariat będzie czynny do 16.30.

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów przez żłobek oraz podpisaniu umowy, nastąpi zmiana statusu wniosku z „wstępnie przyjęty” na „przyjęty (potwierdzenie zmiany statusu zostanie automatycznie wysłane przez system na adres mailowy rodzica wskazany we wniosku).

Termin spotkania organizacyjnego zostanie podany przy podpisywaniu umowy.

WAŻNE !!!

 

Przyjęcia w trakcie roku szkolnego są realizowane zgodnie z postanowieniami § 4 pkt. 13– 19 Regulamin zapisów elektronicznych do Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie.