Informujemy, iż decyzją Rządu RP od  poniedziałku 19 kwietnia 2021r. żłobek świadczył będzie usługi opiekuńcze na dotychczasowych zasadach,
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie placówki.

Jednocześnie przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

 

·   osoby wchodzące do żłobka zasłaniają usta i nos maseczką oraz dezynfekują ręce;

·    zdrowe dziecko przyprowadza i odbiera 1 zdrowa osoba, pozostałe oczekują poza budynkiem (wyjątek młodsze rodzeństwo);

·    w szatni może przebywać tylko 1 rodzic z dzieckiem;

·    osoby przebywające w tym samym czasie w szatni/holu zachowują dystans od innych obecnych w tym samym czasie osób i opuszczają żłobek bez zbędnej zwłoki.

 

Informacja dotycząca dodatkowego zasiłku opiekuńczego

http://www.gov.pl/web/rodzina/otwarcie-zlobkow-a-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wyjasniamy