Przedłużenie obowiązujących obostrzeń - informacja

Szanowni Rodzice,

w związku z przedłużeniem przez Rząd obowiązujących obostrzeń do dnia 18 kwietnia br., informuję, że wciąż aktualne jest rozporządzenie MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Linki do rozporządzeń:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/560

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/653

 W tym okresie opieka w żłobku zapewniona będzie dla osób zatrudnionych w:

 • podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 
 • realizujących  zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego
 • realizujących  zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publicznych
 • wykonują działania ratownicze,
 • w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 
 • w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
 • w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

Pobyt w żłobku będzie możliwy po złożeniu Wniosku o zorganizowanie zajęć w żłobku. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny 324419743 w godz. 7.30-15.30 lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.