Informujemy Państwa, że od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. żłobek będzie zamknięty.

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Rodziców dzieci w/w służb prosimy o zgłaszanie swoich potrzeb w tym zakresie w sekretariacie żłobka najpóźniej do jutra (26 marca 2021 r.) do godz. 12:00.

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.