Informacje organizacyjne IX 2020

Informuję, że 1 września Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” w Knurowie przyjmuje dzieci zgodnie z zawartymi umowami.

 Żłobek od 1 września będzie czynny od 6.30 do 16.30

 

Została wydana IV aktualizacja Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca min. organizacji opieki w żłobku. Można się z nią zapoznać na stronie żłobka: Dla rodziców/ Koronawirus.

 

Najpóźniej do poniedziałku zostanie zaktualizowana Procedura, która będzie obowiązywała w żłobku od 1 września do odwołania. Dostępna na stronie żłobka: Dla rodziców/ Koronawirus.

 

Informuję, że dołożymy wszelkich starań aby Państwa dzieci w żłobku były bezpieczne a zarazem szczęśliwe, radosne, bogatsze w nowe doznania. Cieszymy się, że dzieci znów do nas wracają.

 

Przypominam, że rodzice dzieci, które nie będą uczęszczały od 1 wrześniu do żłobka powinny zawiesić pobyt w żłobku. Proszę o kontakt w tej sprawie z sekretariatem.

 

Ważne informacje dotyczące bieżących spraw do zapoznania się  w zakładce: Dla Rodziców.

 

Przypominam, że w żłobku mogą przebywać dzieci tylko zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, bez kontaktu z osobą przebywającą w izolacji lub na kwarantannie.

 

Również osoby przyprowadzające i odbierające dzieci powinny być zdrowe. W celu ograniczenia przebywania w żłobku osób trzecich, dziecko do żłobka powinno być przyprowadzone tylko przez 1 osobę. W poszczególnych szatniach może przebywać 1 rodzic z dzieckiem. Pozostałe osoby z dziećmi czekają w holu lub przed budynkiem z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich środków ostrożności min. osłona ust i nosa, rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk.

 

W przypadku stwierdzenia w ciągu dnia objawów chorobowych u dziecka rodzic ma obowiązek w trybie pilnym odebrać dziecko ze żłobka.

 

Od 1 - 4 września dzieci spotykają się w swoich grupach.

 

Od 7 września grupy będą pracować zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Wiosna 7.00 – 16.00

 

Lato 6.30 – 16.30 (schodzą się dzieci z Wiosny i Lata)

 

Jesień 6.30 – 16.30 (poprzednio Zima) (schodzą się dzieci z Jesieni i Zimy)

 

Zima 7.00 – 16.00

 

W miarę możliwości proszę o przyprowadzanie dzieci na właściwe grupy.

 

Godziny pracy poszczególnych grup mogą ulec zmianie.