1. Pierwsze dni w żłobku - POBIERZ

2. Ankieta informacyjna o dziecku - POBIERZ

3. Upoważnienie do odbioru dziecka - POBIERZ

4. Wyprawka dziecka i ważne dokumenty - POBIERZ

5. Co robimy w żłobku - POBIERZ

 

Procedura COVID-19 (IV aktualizacja) 31.08.2020 rok oraz poszczególne załączniki

1. Procedura bezpiecznego przebywania dzieci w Miejskim Żłobku "Kraina Maluszka" w Knurowie

2. Oświadczenie rodzica

3. Deklaracja rodzica

 

Klauzule Informacyjne:

1. Klauzula informacyjna do umowy z rodzicami - POBIERZ

2. Klauzula informacyjna do Zgody na wizerunek - POBIERZ

3. Klauzula informacyjna - Zgoda na stan zdrowia, wycieczki - POBIERZ

4. Klauzula informacyjna - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - POBIERZ