WAKACJE 2020 !!!

Trwająca epidemia COVID-19  wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i  instytucji w tym również Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie.  

W tym roku żłobek będzie czynny w LIPCU i SIERPNIU – z wyłączeniem 31.VIII, kiedy to planujemy przygotować obiekt do przyjęcia dzieci od 1 września.

Biorąc pod uwagę ograniczania wynikające z wytycznych MZ oraz GIS, pracujemy nadal w trybie wzmożonego reżimu sanitarnego. Możemy objąć opieką ograniczoną (w porównaniu do pracy w normalnych warunkach) grupę dzieci.

Nie można przewidzieć, na ten moment, jak długo utrzyma się taki stan rzeczy.
Przypominam, że pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do żłobka mają rodzice/opiekunowie prawni pracujący w systemie ochrony zdrowia, systemie służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, oraz nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Aby zapewnić możliwość  skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii proponujemy zorganizować pobyt wakacyjny w żłobku w zmienionych zasadach organizacyjnych.

Nabór zgłoszeń

DRUK ZGŁOSZENIA uczęszczania dziecka do żłobka - WAKACJE

9 – 15 czerwca składanie zgłoszeń drogą mailową – w tytule WIADOMOŚCI proszę wpisać IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA

Do 19 czerwca – powiadomienie rodziców o wynikach kwalifikacji

Godziny pracy żłobka LIPIEC/SIERPIEŃ do odwołania: 7.00-16.00

Możliwy pobytu dzieci w grupach łączonych

 

Planowana ilość miejsc na:

LIPIEC: 64

SIERPIEŃ: 48

Powyższe ilości miejsc mogą ulec zmianie biorąc pod uwagę możliwości kadrowo-organizacyjne.

Z rodzicami, pozostajemy nadal w kontakcie mailowym oraz telefonicznym.