Szanowni Rodzice !

Z dniem 1 czerwca Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” w Knurowie wznawia swoją działalność w ograniczonym zakresie w „reżimie sanitarnym” zgodnie z „Procedurą bezpiecznego przebywania dzieci w  Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie  w sytuacji epidemicznej”


Zgodnie z komunikatem z dnia wczorajszego (28.05.) informuję, że pierwsi nasi pracownicy wyznaczeni do bezpośredniego kontaktu z dziećmi mają prawidłowe wyniki badań.


Uwzględniając wytyczne przeciwepidemiczne MZ i GIS, przeliczając powierzchnię
i możliwości kadrowe nasz żłobka dysponuje maksymalną liczbą miejsc dla 48 dzieci (liczba może ulec zmianie np. ze względu na zachorowania personelu lub inne sytuacje losowe)..


Od 1 czerwca 2020r.
zgodnie z przeprowadzonym wcześniej sondażem państwa potrzeb zapewnienia opieki dzieciom przez żłobek planuje się otwarcie dwóch grup obejmujących łącznie 24 miejsca.


Termin nadesłania wypełnionych i podpisanych Zgłoszeń upływa w dniu dzisiejszym (29.05.)  godz. 12:00.


Po tym czasie Rodzice, którzy dopełnili formalności zostaną indywidualnie powiadomieni
o ustaleniach dotyczących organizacji pracy żłobka i przydziału dziecka do konkretnej grupy.

Małgorzata Dorabiała