Drodzy Rodzice!


Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” w Knurowie pod względem organizacyjnym jest  przygotowany na przyjęcie dzieci. Została opracowana „Procedura bezpiecznego przebywania dzieci w  Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie w sytuacji epidemicznej”.


Ostateczna decyzja dotycząca uruchomienia Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka”
w Knurowie od 1 czerwca br. będzie jednak uzależniona od rozwoju sytuacji zdrowotnej
w naszym mieście, w szczególności obejmującej wyniki badań osób które będą miały bezpośredni kontakt z dziećmi.
27 maja 2020 roku przeprowadzono pierwsze badania pracowników.


Uwzględniając wytyczne przeciwepidemiczne GIS w sytuacji zapobiegania i zwalczania
COVID-19, przeliczając powierzchnię i możliwości kadrowe – żłobek dysponuje maksymalnie 48 miejscami dla dzieci (liczba może ulec zmianie np. ze względu na zachorowania personelu lub inne sytuacje losowe). Od 1 czerwca 2020 roku, zgodnie z przeprowadzonym wcześniej sondażem na zapotrzebowanie miejsc w żłobku planuje się otwarcie 2 grup (24 miejsca).


Uruchomienie działalności Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowi podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy
i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.


Prosimy Państwa o przemyślaną decyzję i rozważenie zagrożenia jakie niesie przebywanie Państwa dziecka w grupie, w czasie trwającej pandemii.


Jednocześnie przypominam, że 14 maja 2020 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z  2020 r., poz. 855), które prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznaje uprawnionym nie dłużej niż do 14 czerwca 2020 r.


W Sejmie trwają prace legislacyjne, w świetle których dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwałby do 28 czerwca. Projektowane przepisy przewidują możliwość dalszego wydłużania prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia, aby można było przedłużyć przyznawanie zasiłku opiekuńczego o kolejne miesiące w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom w miesiącach wakacyjnych np. przez  żłobki i przedszkola.


Bieżące informacje dotyczące organizacji pracy w miejskich przedszkolach, w miejskich szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie od 1 czerwca 2020r. na stronie:
http://www.knurow.edu.pl/

Małgorzata Dorabiała