Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 18 do 22 maja 2020 r. w miejskich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie

 

W związku ze stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
z 7 maja 2020 r. wskazującym na liczne zachorowania wśród pracowników śląskich kopalni i zalecającym ostrożność w ponownym otwieraniu przedszkoli i żłobków ze względu na rozprzestrzenianie się COVID-19 informuję, że organ prowadzący uwzględnił wniosek dyrektorów i podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w okresie od 18.05.2020 r. do 22.05.2020 r. Decyzja ta podyktowana jest wyłącznie ochroną zdrowia i życia dzieci oraz personelu zatrudnionego w placówkach oświatowych.

Sytuacja epidemiologiczna w naszym rejonie ma charakter wyjątkowo dynamiczny, a adekwatna reakcja oraz możliwość zaplanowania i wdrożenia określonych rozwiązań organizacyjnych, w dużej mierze uzależniona jest od decyzji na szczeblu krajowym i opinii służb sanitarnych. Zgodnie z Rozporządzeniem z 30.04.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 790) prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązuje do 24.05.2020 r.

 

 

(-) Anna Misiura

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie