Komunikat w sprawie organizacji pracy miejskich przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) i Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie

 

Zgodnie z decyzją rządu RP z 29 kwietnia 2020 r., dzieci rodziców, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z zapewnieniem opieki w miejscu zamieszkania nie wcześniej niż 6 maja 2020 r.  będą mogły wrócić do żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Decyzja o otwarciu tych placówek musi jednak uwzględniać ograniczenia, które wynikają z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

30 kwietnia 2020 r. odbyła się kolejna narada z dyrektorami placówek oświatowych zorganizowana przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie z udziałem zastępcy prezydenta miasta Piotra Surówki. W chwili obecnej szczegółowo analizowana jest sytuacja w  miejskich placówkach oświatowych, która ma pozwolić wypracować optymalne rozwiązania zapewniające maksymalne bezpieczeństwo dla dzieci i personelu. Ostateczna data otwarcia przedszkoli i żłobka oraz zasady dostępności placówek dla dzieci w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostaną podane do publicznej wiadomości do 5 maja 2020 r.

Do 24 maja 2020 r. szkoły podstawowe dla uczniów dla I – VIII prowadzą kształcenie wyłącznie na odległość.