Zgodnie z decyzją Rządu do 26 kwietnia 2020 r. Miejski Żłobek ,, Kraina Maluszka" w Knurowie pozostaje nadal zamknięty.