W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym (11.03.2020 r.) przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej decyzji o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli, informuję, że od 12 do 25 marca funkcjonowanie placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów zostaje czasowo ograniczone.

 

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się komunikat w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na obszarze całego kraju (LINK).

 

 

W dniach 12 – 13 marca 2020 r. placówki oświatowe będą przyjmowały dzieci, których rodzice mają problem z zapewnieniem im opieki. Od 16 do 25 marca 2020 r. placówki będą zamknięte – w tych dniach dzieci nie będą przyjmowane i nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze. Zamknięcie placówek oświatowych nie będzie jednak miało wypływu na ciągłość ich pracy administracyjnej – w żłobku, w przedszkolach i w szkołach podstawowych będą dostępni dyrektorzy oraz pozostali pracownicy administracji i obsługi. Ma to szczególne znaczenie dla prowadzonej obecnie rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z której harmonogramu m.in. wynika, że do 16 marca 2020 r. rodzic w wybranej placówce składa wniosek o przyjęcie dziecka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Miejski Żłobek "Kraina Maluszka" w Knurowie oraz kluby malucha, zgodnie z poleceniem nr 8/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. (LINK)  będą zamknięte dla dzieci od 12 marca 2020 r. do odwołania.

 

Informacja na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługującego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19, w tym wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (LINK)

 

Rodziców dzieci proszę o śledzenie dzienników elektronicznych, komunikatów ogólnopolskich oraz tych, które będą się pojawiały na stronach internetowych poszczególnych placówek, Miejskiego Centrum Edukacji i Urzędu Miasta Knurów.

 

 

(-) Anna Misiura

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji