Adaptacja w żłobku

  • Zapoznanie opiekunek z nowymi dziećmi w żłobku;
  • Budowanie więzi emocjonalnej między dziećmi nowoprzyjętymi, dziećmi które kontynuują pobyt a opiekunkami poprzez wspólną zabawę; 
  • Nawiązywanie kontaktów z rodzicami dziecka w celu lepszego poznania dziecka i jego upodobań, a także w celu złagodzenia stresu u rodziców i zmniejszenia obaw o dziecko; 
  • Zapewnienie dziecku pogodnej i życzliwej atmosfery w grupie; 
  • Indywidualne podejście do dziecka z uwzględnieniem jego stanu emocjonalnego, aktywności i chęci do zabawy; 
  • Zrozumienie rozdrażnienia dziecka i szanowanie jego uczuć; 
  • Krótki czas pobytu w placówce; 
  • Odwracanie uwagi dziecka od powodu płaczu i tęsknoty poprzez zainteresowanie go atrakcyjną zabawką;
  • Pobyt dziecka z ulubioną zabawką, kocykiem, smoczkiem itp.

 

05.09.2019 godz. 16:30 - Spotkanie organizacyjne z rodzicami

23.09.2019 - Powitanie jesieni

24.09.2019 - Próbny alarm przeciwpożarowy (odbędzie się przy sprzyjającej pogodzie)

30.09.2019 - Dzień Chłopaka