METODY PRACY W ŻŁOBKU

WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA DLA DZIECI

Opiekunki prowadzą ciekawe zajęcia posługując się metodami dydaktycznymi, które pomagają w:

 1. wspieraniu procesu budowania poczucia własnej wartości u dzieci poprzez wzajemną akceptację i stosowanie pochwał,
 2. rozpoznawaniu, kontrolowaniu i wyrażaniu własnych uczuć przez dzieci, radzeniu sobie z tak zwanymi uczuciami trudnymi,
 3. rozwiązywaniu konfliktów w grupie metodą pokojową,
 4. kształtowaniu zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych, we wspieraniu procesu usamodzielnienia się dziecka

 

Wrzesień jest miesiącem adaptacji. W tym czasie dzieci przyzwyczajają się do opiekujących się nimi osób, rówieśników, całego otoczenia oraz panujących w żłobku reguł. 
Wrzesień to miesiąc, kiedy staramy się, żeby dziecko potrafiło:

 • spokojnie rozstać się z rodzicem,
 • przezwyciężyć lęk i obawy przed zmianą środowiska,
 • uczestniczyć w życiu grupy,
 • wesoło bawić się z rówieśnikami,
 • kojarzyć pobyt w żłobku z radosnym i ciekawym działaniem,
 • z zaufaniem zwracać się o pomoc do opiekunów,
 • przestrzegać podstawowych reguł współżycia w grupie,
 • zrozumieć, że pobyt w żłobku jest czasowy i zawsze kończy się powrotem do domu z rodzicami,
 • zapoznać się z pomieszczeniami, w których będzie przebywać w żłobku,
 • przestrzegać zasadę zakazu samodzielnego oddalania się od grupy.

  

Od października do czerwca zgodnie z planem dnia prowadzimy już urozmaicone zabawy i zajęcia z wykorzystaniem różnych metod dydaktycznych. 

 

EDUKACJA ZDROWOTNA

Dzięki edukacji zdrowotnej dzieci uczestniczą każdego dnia:

 1. w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej,
 2. w zabawach grupowych organizowanych na świeżym powietrzu,
 3. w porannej gimnastyce,
 4. w codziennej nauce nocnikowania,
 5. w codziennych czynnościach kształtujących nawyki higieniczno – zdrowotne. 

 

ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII

Dzieci, które od najwcześniejszych lat mają okazję do słuchania różnorodnej muzyki, stają się wrażliwsze nie tylko pod względem muzycznym, ale również emocjonalnym, plastycznym i społecznym. Umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne. Ważnymi elementami na zajęciach są: klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie. Celem tych zajęć jest bowiem pogłębienie percepcji muzyki, uświadomienie przez dziecko własnych stanów emocjonalnych i wyrażenie ich właśnie ruchem, gestem, werbalnie. Bardzo przyjemną częścią muzykoterapii jest relaksacja: ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej i siedzącej tak, aby wzmocnić odprężenie fizyczne i psychiczne. Zajęcia z muzykoterapii są prowadzone przez opiekunki każdego dnia.

  

ZABAWY DYDAKTYCZNE

Pozwalają ćwiczyć spostrzegawczość, umiejętność myślenia, poznanie nowych słów, pojęć. Do tego typu zabaw wykorzystujemy układanki obrazkowe, układanki z ilustracjami tworzącymi pary, które podczas zabawy dziecko musi dopasować, domino, puzzle z kilku elementów.

  

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE I EKOLOGICZNE

Edukację przyrodniczą i ekologiczną prowadzoną nasze opiekunki z wykorzystaniem interesujących treści, które pozwalają nie tylko zdobyć elementarną wiedzę w tym zakresie, ale równocześnie uczy dzieci szacunku do otaczającego świata rozbudzając w nich potrzebę jego ochrony. Zjawiska i elementy przyrody sprzyjają występowaniu nowych zainteresowań dzieci, powstawaniu bodźców pozwalających na poznanie, ćwiczenie sprawności, ekspresji ruchowej i plastycznej. Za pomocą zabawek, przedmiotów i materiałów z otoczenia dzieci dokonują ważnych odkryć, są nimi zdumione, cieszą się.

 

ZABAWY KONSTRUKCYJNE

Celem zabaw konstrukcyjnych jest: doskonalenie funkcji wzrokowo-ruchowych, zabawy wyzwalają pomysłowość, pobudzają wyobraźnię, ćwiczą skupienie uwagi, uczą obserwacji, systematyczności, wytrwałości, pokonywania trudności. Dzieci budują konstrukcje z klocków,  szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów, układają puzzle.

  

ZABAWY TWÓRCZE

Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości. Przykłady wykorzystywanych zabaw, które kończą się wytworem - rysunkiem, czy innym „dziełem” plastycznym to rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie, wydzieranie. 
Podczas zabaw plastycznych wykorzystywane są zabawki naturalne – liście, kasztany, szyszki oraz  różnorodne techniki: malowanie palcami, farbami, rysowanie świecą, stemplowanie, prace wykonane z włóczek, kasz i makaronów, zabawy z plasteliną, masą papierową i wiele innych. Zajęcia odbywają się w minimum 2 razy w tygodniu.

 

ZABAWY MANIPULACYJNE 

Zabawy mają na celu poznanie właściwości przedmiotów-konsystencji, kształtu, wydawanych dźwięków – dziecko, manipulując przedmiotami angażuje spostrzeżenia wzrokowe, słuchowe, dotykowe oraz ćwiczy ruchy rąk. Zabawy manipulacyjne stanowią istotny etap doświadczeń dziecka, stanowiących podstawę do późniejszych, bardziej skomplikowanych zabaw.

 

ZAJĘCIA TEMATYCZNE 

Zajęcia te są określane różnymi terminami, jak np. zabawy w role, naśladowcze, twórcze, odtwórcze, zabawy w kąciku kuchennym, w kąciku lalek. Treść zabaw tematycznych wzbogaca zajęcia dzieci w naszym żłobku. Pojawia się fabuła, odtwarzane są coraz bardziej złożone sytuacje. W czasie tych zabaw dziecko naśladuje czynności i odtwarza sytuacje zaobserwowane ze swojego otoczenia.

 

BAJKOTERAPIA

Bajkoterapia, to terapia przez bajki. Wszystkie dzieci lubią ich słuchać, a szczególnie te najmłodsze. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w żłobku. Zajęcia te odbywają się kilka razy w ciągu tygodnia.   

  

EDUKACJA małych dzieci do lat 3 skupiona jest na prowadzeniu zajęć, w których dzieci uczą się poprzez ZABAWĘ. Zabawa w życiu małego dziecka jest podstawową formą aktywności, dzięki której poznaje świat i siebie w sposób intensywny i pełen ciekawości. W ten właśnie sposób pracujemy – poprzez zabawę – uczymy.

  

OBCHODZIMY UROCZYSTOŚCI np.

Urodziny dzieci, Święto Misia, Barbórka, Mikołajki, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, Dzień zielony/Pierwszy dzień wiosny, Dzień wody/niebieski, Dzień Marchewki/pomarańczowy, Święto warzyw i owoców, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Festyn rodzinny połączony z Dniem Taty i wiele innych okolicznościowych uroczystości.

  

Pozwolimy dzieciom nie kryć swoich emocji, zachęcamy do rozmowy i czuwamy nad bezpieczną i twórczą zabawą w czasie całego dnia pobytu w żłobku.

  

Zajęcia prowadzimy w oparciu o:

 1. „Zabawy rozwijające dla małych dzieci” H. Trawińska
 2. Wspólnie z dziećmi. O wspieraniu rozwoju małego dziecka. Praktyka i teoria Praca zbiorowa
 3. "Co oferuje współczesny żłobek. Medyczne, psychologiczne i pedagogiczne aspekty rozwoju dzieci do lat trzech." Praca zbiorowa
 4. Wielki podręcznik dla nauczycieli żłobków i przedszkoli, oprac. zbiorowe, Wydawnictwo „Jedność” Kielce, 2011
 5. Własny zbiór bajek, wierszy i piosenek