Nabór do Miejskiego Żłobka 'Kraina Maluszka" w Knurowie

 

Rekrutacja do Miejskiego Żłobka "Kraina Maluszka" w Knurowie odbywa się za pomocą  systemu elektronicznego w systemie ciągłym – całorocznym.

 

link do rekrutacji: https://zlobki.vulcan.net.pl/knurow/

 

System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w statucie żłobka oraz Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Regulamin zapisów elektronicznych do Miejskiego Żłobka w Knurowie: POBIERZ