Piramida Zdrowego Żywienia jest graficznym przedstawieniem grup produktów spożywczych, wchodzących w skład wzorcowej dziennej racji pokarmowej. W codziennej racji pokarmowej powinny występować produkty z każdej grupy. W Piramidzie przedstawiono produkty szczególnie wartościowe ze zdrowotnego punktu widzenia, co nie wyklucza możliwości włączenia innych zwyczajowo spożywanych w Polsce o mniejszych walorach zdrowotnych. Układając dzienną rację pokarmową powinno się zawsze kierować Zasadami Zdrowego Żywienia.

 

Zasady żywienia dzieci małych

Schemat żywienia dzieci w wieku 1-3 lat
Schemat żywienia dzieci pomiędzy 1. a 3. rokiem życia to wynik pracy Zespołu ekspertów powołanego w 2007 roku przez Konsultanta Krajowego ds. Pediatrii. Powodem stworzenia takiego schematu był wniosek, że u coraz większej grupy dzieci już po ukończeniu pierwszego roku życia zaczynają występować drobne problemy zdrowotne, co niestety często ma związek z nieprawidłową dietą. Zalecenia zawarte w schemacie przedstawiają szereg zasad prawidłowego żywienia dzieci w wieku 1-3 latw takim ujęciu, aby razem z innymi elementami kształtowania zdrowia (np. z aktywnością fizyczną) zapewniały prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dzieci w tym okresie. Schemat został stworzony również po to, aby poprzez prawidłowe żywienie zmniejszyć ryzyko wielu chorób, np. otyłości i cukrzycy typu 2.

 

Zalecenia żywieniowe
Bardzo istotną zasadą w żywieniu omawianej grupy dzieci jest urozmaicenie diety pod względem doboru produktów. Codzienny jadłospis, aby być pełnowartościowym, powinien uwzględniać produkty z 5 grup żywności.

Urozmaicanie diety dziecka w tym okresie, stopniowe wprowadzanie i przyzwyczajanie dziecka do nowych produktów jest niezbędne do akceptacji szerokiego asortymentu produktów i potraw. Z kolei taka akceptacja służy zapewnieniu optymalnego pokrycia zapotrzebowania na wszystkie składniki odżywcze.

Dziecko w wieku 1-3 lat powinno spożywać od 4 do 5 posiłków w ciągu dnia, z jednoczesnym unikaniem podjadania między posiłkami oraz unikaniem „nieświadomego jedzenia”, czyli jedzenia podczas oglądania TV czy w trakcie zabaw.

Aby zapobiegać zaburzeniom w stanie odżywienia dzieci w wieku 1-3 lat (niedożywieniom i przekarmianiu), należy kierować się apetytem dziecka oraz jego aktywnością fizyczną.

Zaleca się, aby rozwój fizyczny dziecka w omawianym okresie był oceniany i monitorowany na podstawie siatek centylowych.

Aby zalecenia żywieniowe mogły odnieść spodziewany skutek, oprócz realizacji ich zasad, konieczne jest wpojenie dziecku zwyczaju codziennej aktywności fizycznej!!!