Statut żłobka do pobrania: POBIERZ

Uchwała nr XXIII/291/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/200/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany i ustalenia Statutu Miejskiego Żłobka w Knurowie POBIERZ

Uchwała nr LI68819 Rady Miasta Knurów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr L66918 Rady Miasta Knurów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Żłobka w Knurowie: POBIERZ

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019: POBIERZ

Regulaminy:

Regulamin zapisów elektronicznych do Miejskiego Żłobka w Knurowie: POBIERZ

Regulamin porządkowy: POBIERZ