W skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wchodzą:

 

 

Przewodnicząca:

Zastępca przewodniczącej:

Sekretarz:

Skarbnik:

Komisja Rewizyjna:

 

Członkowie:

Dominika Chopcian-Rynkiewicz

Alicja Kostelecka-Łój

Angelika Wojciechowska

Thomas Spranzel

Katarzyna Garbaczewska

Adam Dziuba

Dorota Gaetner

Aleksandra Mazurek

Katarzyna Otto

Katarzyna Winczakiewicz

Ewa Wiśniowska

Monika Wysocka