W skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wchodzą:

 

 

Przewodnicząca:

Zastępca przewodniczącej:

Sekretarz:

Skarbnik:

Komisja Rewizyjna:

 

Członkowie:

Karolina Baran (Jesień)

Agnieszka Turowska (Zima)

Klaudia Noskowicz (Wiosna)

Karolina Kijas (Zima)

Natalia  Woźniak (Wiosna)

Alina Gawron (Wiosna)

Karina Czubrychowska (Lato)

Sylwia Kulasa-Tchórz  (Lato)

Marta Łągiewka (Lato)

Aleksandra Kardas (Jesień)

Zofia Mihilewicz (Jesień)

Tomasz Janikowski (Zima)