W skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wchodzą:

Przewodnicząca

Barbara Czarnota-Wieczorek (LATO)

Zastępca przewodniczącej:

Ola Podsiadło (LATO)

Sekretarz

Zofia Mihilewicz (JESIEŃ)

Skarbnik

Beata Porębska (ZIMA)

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Gużeska (WIOSNA)

Urszula Spórna (WIOSNA)

Członkowie

Magdalena Leszczyńska (LATO)

Marta Makowska (JESIEŃ)

Ewelina Ludwikowska (ZIMA)

Karolina Wapińska (ZIMA)

Wpłaty należy dokonać na Konto Rady Rodziców: Nr konta: NRB 56 8454 0001 3007 0065 1866 0001

W opisie wpłaty prosimy podać: imię i nazwisko dziecka oraz dopisek: "Wpłata na Radę Rodziców Miejskiego Żłobka w Knurowie"